Sık Sorulan Sorular

Su fatura bildirimlerine itirazlar okumayı takip eden 3 gün içerisinde idaremize dilekçe ile yapılır. İtiraz edilmesi gereken dönem/ay içerisinde su tüketiminin kontrol edilmesi için abonenin veya kanuni vekilinin idaremize dilekçe ile müracat ederek 20.00 TL kontrol ücretinin yatırılması ve yeni su sayacının temin edilmesi halinde itirazlı sayacınızın kantrolü yapılacaktır.

Devamı

Su birim fiyatlarını deski.gov.tr Abone Hizmetleri bölümünden öğrenebilirsiniz.

Devamı

Alo185 Çağrı merkezimizden, www.deski.gov.tr internet adresimizden veya deski@deski.gov.tr e-posta adresinden başvuruda bulunarak talebinizi iletebilirsiniz.

Devamı

Alo 185 Çağrı Merkezi aranarak yer gösterme talebinde bulunulması gerekmektedir. Yer gösterme ekibinin vermiş olduğu evrakla birlikte DESKİ’ ye gerekli ücretler yatırıldıktan sonra program dahilinde, DESKİ ekipleri tarafından hat yenileme işlemi yapılır.

Devamı

Eğer su aboneliğiniz varsa ve fosseptiğinizde sadece evsel atık sular bulunuyorsa Alo 185 Çağrı merkezine bildirmeniz halinde fosseptiğiniz ücretsiz olarak çekilmektedir.

Devamı

İlgili Belediye kontrollüğünde üst yapı imalatlarını yapan firma tarafından zarar gören hattın tamiratı yapılır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzle Alo 185 çağrı merkezimiz aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Uzun süreli su tüketiminiz olmayacaksa, Genel Müdürlüğümüze bildirmeniz durumunda sayacınızda okuma yapılmaz. Ancak, sayacınızda arıza veya izinsiz kullanımdan kaynaklı su tüketimi olursa bu durumdan Genel Müdürlüğümüz sorumlu değildir. Kontrolü ve sorumluluğu aboneye aittir.

Devamı

A) Deprem sigortası (DASK) binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanması amacıyla yaptırılan zorunlu sigortadır.

Devamı

DESKİ Abone İşleri Şube Müdürlüğüne kimlik belgeniz ile gelerek güncelleme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Devamı

DESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirsiniz.

Devamı

Abone sahibi Kimlik belgesi ile ortak kullanım aboneleri Yönetim Karar Defteri ile Yönetici tarafından, şirketler ise imza sirküleri ve yetkilisi şahsen başvuru yapabilir.

Devamı

Abonelik işlemlerinde “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” halinde Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 6. Maddesi uyarınca yasal işlem yapılır.

Devamı

Kaçak su kullanımdan dolayı kesilmiş olan cezalara hiç bir şekilde taksitlendirme işlemi uygulanmamaktadır.

Devamı

Kaçak su kullanımından dolayı kesilmiş cezalar, faturaya yansıtılmamaktadır.

Devamı

Abonelik işlemleri için internet sayfamızdan randevu seçeneğimiz şuan için bulunmamaktadır. Sadece gerekli evrakların sisteme taranması şartı ile abonelik başvurusunda bulunulabilir ancak sözleşme yapılıp imza altına alınabilmesi için Abone İşleri Şube Müdürlüğüne gelmeniz gerekmektedir.

Devamı

Tüm bankalara ödeme yapabilir yada otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

Devamı

Memur personel alımları Merkezi Sınav Sistemi aracılığıyla, sürekli işçi alımları ise İş-Kur aracılığı ile yapılmaktadır. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belediye iktisadi teşekkülleri ile alınacak personeller İş-Kur aracılığı ile istihdam edilmektedir.

Devamı

Kaçak su kullanımlarını Alo 185, deski@deski.gov.tr, dilekçe ve şahsen başvuru yaparak bildirebilirsiniz.

Devamı

Abonelik iptali için DESKİ Abone Şube Müdürlüğüne kimlik belgenizle gelerek iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kurumumuza gelemeyecek olan kişiler dilekçelerini ve kimlik fotokopilerini Genel Müdürlüğümüze ulaştırabilirler. Depozito bedeliniz varsa iptal işlemi gerçekleştirildikten sonra başvuruda belirtilen IBAN numaranıza yatırılır.

Devamı

İçme sularımız klorun seviyesinin yüksek olmasından değil,bazı bölgelerdeki basınç farklılıklarından dolayı beyaz ve köpürerek çıkmaktadır. Kısa sürede bu hava kabarcıkları kaybolmaktadır.

Devamı

Tüm istek, öneri, talep ve şikayetlerinizi Alo 185 çağrı merkezi ve merkez ve ilçe ofislerimize şahsen dilekçe ile başvuru yaparak ayrıca www.deski.gov.tr internet adresimiz, deski@deski.gov.tr e-posta adresimizden bildirebilirsiniz.

Devamı

Yer sifonlarının ve çatı oluklarının kanalizasyon hatlarına bağlanması Denizli Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine göre yasak olduğundan, öncelikle yer sifonlarınızı ve çatı oluklarınızı kanalizasyon hattından ayırmanız gerekmektedir. Sorunun devam etmesi halinde kanalizasyon hattınızın yerinde incelenmesi için Genel Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Devamı

DESKİ Genel Müdürlüğü Su Kanal Keşif ve Proje Uygulama Şube Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

Devamı

Tüm istek, öneri, talep ve şikayetlerinizi deski@deski.gov.tr,internet sayfamız, merkez ve ilçe ofislerimize şahsen dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

Devamı

Kanunun öngördüğü, atık suların uzaklaştırılması ve nihai bertafı hizmetine karşılık alınan bedeldir. karşılık alınan bedeldir.

Devamı

DESKİ Genel Müdürlüğü görev ve sorumluluk alanı içerisinde şehir merkezi ve mahalle olan köylerden abonelerimizin telefonla Alo 185 hattını aramaları halinde, Genel Müdürlüğümüzde Alo 185 Çağrı Merkezi çalışanları tarafından 24 saat arıza ihbarları veya şikayetleri kayıt edilip, sorumlu birimlere iletilerek arızalara süratle müdahale edilmesi amacıyla kurulmuş olan çağrı merkezidir.

Devamı

İçme suyumuzu doğal kaynaklardan ve derin kuyulardan temin etmekteyiz.

Devamı

Büyükşehir Belediyemize bağlı TÜRKAK'tan akredite ve bakanlık'tan yeterlilik belgesine sahip DENÇEV kalite laboratuvarı ile tüm il bazında içme suyu şebekemizin oto kontrol amaçlı analizleri 7 gün 24 saat yapılmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından tüm şebekemiz düzenli periyotlar ile denetim ve kontrol izlem numuneleri alınarak hıfzıssıhha enstitüsü tarafından analizleri yapılmaktadır

Devamı

Genel Müdürlüğümüze bağlı atıksu arıtma tesislerimize gelen evsel nitelikli kanalizasyon suları çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, ilgili mevzuatlar gereğince deşarj standartlarına uygun şekilde arıtılmakta ve alıcı ortama deşarj edilmektedir. Tesislerimizde bulunan laboratuvarlarda günlük giriş ve çıkış sularından numuneler alınarak analizler yapılmaktadır. Ayrıca periyodik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından akreditasyon belgesi olan laboratuvarlarda analizler yaptırılarak tesi

Devamı

Ziyaretçilerimizi ağırlamaktan DESKİ olarak memnuniyet duyarız. Bunun için yapmanız gereken; İdaremize başvuruda bulunabilirsiniz.

Devamı

Ödeme zorluğu çeken tüm vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz bir ödeme şeklidir.

Devamı

Mükerrer ödemelerde yatırmış olduğunuz makbuzlar ile birlikte şahsen başvuru yapmanız gerekmektedir. Yatırmış olduğunuz tutar iade edilir yada gelecek faturadan mahsup edilir.

Devamı

Tüm Ptt Şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

Devamı

Denizli Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ve Tarifeler Yönetmeliğimize göre hesaplanmaktadır..

Devamı

Yeni bir su sayacı temin edilerek Alo 185 çağrı merkezini arayarak yada şahsen idaremize müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Devamı

Uygulanacak ücret ve tarifeler Denizli Büyükşehir Belediyesi meclisinde oy birliği ile alınan karar ile belirlenmektedir.

Devamı

Yeni abonelik işlemlerinde sayaç, su aboneliği almak isteyen kişi tarafından temin edilerek tesistçıya taktırılır. Abonelik müracatından sonra sayaç DESKİ ekipleri tarafından kontrol edilerek mühürlenir.

Devamı

İki dönem su fatura bedelini belirtilen tarihlerde ödemeyen abonelerin suyu kesilir ayrıca açma kesme ücreti tahsil edilir

Devamı

İdaremizde kayıtlı su abonelerinin okumaları 30 gün üzerinden aylık dönemler halinde yapılmaktadır

Devamı

Abonelik işlemlerinizi kimliğiniz ile sizin adınıza birinin takip edebilmesi için Noter onaylı vekaletinizin bulunması gerekmektedir.

Devamı

Aboneye ait sayacın arızalanması, sayacın patlaması ve sayacın okunamaması gibi durumlarda sayacın damga yılı süresinin geçmesi nedeniyle yeni su sayacı temin edilerek idaremize sayaç değişimi İçin müracaatta bulunulması gerekmektedir.

Devamı

Abone, su sayacını görevlinin okuyabileceği bir durumda bulundurması halinde okumaları düzenli bir şekilde yapılarak su fatura bildirimleri adrese bırakılacaktır.

Devamı

Okuma ile birlikte tahakkuku yapılan abonenin ödeme günü bir gün sonra başlar ve altı iş günü sonunda sona erer.

Devamı

Sayaç üzerindeki son durumu Alo 185 çağrı merkezi, deski@deski.gov.tr, internet sayfamızdan yada şahsen başvuruda bulunarak bildirebilirsiniz.

Devamı

Sayaç bulunduğu yerde okunmasına engellemeyecek şekilde koruyucu malzemeler İle muhafaza altına alınmalıdır

Devamı

Engelli raporunda %40 ve üzerinde engelli raporu bulunan aile fertlerinin oturduğu meskenler, gaziler ile şehitlerimizin dul ve yetimlerinin oturduğu meskenler uygulanan tarifeden %50 indirimli faydalanır ve sadece bir abonelik için indirim uygulanır.

Devamı

Abonelik işlemleri için gerekli belgelere www.deski.gov.tr internet sitesinden abone hizmetleri-abonelik işlemleri-su aboneliği için istenen belgeler bölümünden ulaşabilirsiniz

Devamı