Mevzuat Ve Yönetmelik


Denizli Su Ve Kanalizayon İdaresi(Deski) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Kanunu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DESKİ İhale Yönetmeliği
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
DESKİ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği
DESKİ Teşkilat Yönetmeliği
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Kalite Yönetim ve AR-GE Şube Müdürlüğü Yönetmeliği
Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Özel Kalem Müdürlüğü Yönetmeliği
Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği
Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği(Ek 1- Yüzeysel İçmesuyu Rezervuarı Harita ve Koordinatları)
(Ek 2- Kuyu ve Kaynak Listesi)
Tarifeler Yönetmeliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Temsil,Tören ve Ağırlama Giderleri Yönetmeliği
Uzman Tabiplik Yönetmeliği