Misyonumuz

En temel insan haklarından biri olan içme ve kullanma suyunu;

  • Sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde kullanıma sunmak,
  • Çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla su kaynaklarını korumak,
  • Atıksuları en yararlı hale dönüştürerek doğaya vermek,
  • Yağmursularını meskun mahalden uzaklaştırmaktır.

 

Vizyonumuz

Su yönetiminde;

  • Hizmet kalitesi yüksek,
  • Gelişime açık, insana ve çevreye duyarlı,
  • Öncü bir kurum olmaktır.