Ana Sayfa Borçtan Kapama Açma İşlemi

Borçtan Kapama Açma İşlemi

En az 2 fatura toplamı 50O TL ve üzeri su/veya atıksu borcunu ödemeyen abonenin su ve/veya atıksu bağlantısı kesilebilir.

Ödenmeyen borç için (tüm resmi kurumlar hariç) 6183 sayılı Kanun’un 51 inci maddesinde öngörülen gecikme zammı uygulanır.

 

İŞLEM ADIMLARI

  1. Borcu olan aboneler ilgili adreste, saha ekipleri tarafından borcundan dolayı su sayacı tek taraflı olarak kesilir ve tesisat üzerinde bırakılır.
  2. Abone sahibi tarafından tüm su borcu ve kapatma-açma ücreti ödenir.
  3. Abone İşleri Dairesi büroları veya Alo185'i arayıp bilgi verilir.
  4. Borcunu ödeyen abonelerin ilgili adreste,saha ekipleri tarafından sayacı tesisata mühürleme işlemi yapılır.Abone suyu kullanıma açılır.

 

Not:

Borcunu ödemeyen abonelerin suyu, su sayacının bir tarafını tesisattan ayırıp kör tapa atılarak su sayacı sökülerek veya  kesme aparatı takılıp vanası mühürlenerek su kullanıma kapatılır; Her ne şekilde olursa olsun, idare tarafından tesisata takılan mühürü söken veya mühürsüz takılan sayaçlar için; cezai olarak 200,00 TL mühürleme ücreti alınır ve sayaç üzerinde tespit edilen izinsiz su tüketimleri cezalı olarak tahakkuk edilir.

 

ALINACAK BEDELLER

Sözleşme, yönetmelik, kanunlara aykırı davranış veya borcun ödenmediği durumlarda abonenin suyu kesilir. 

Aykırılığın ortadan kalkması halinde, kapatma-açma ücreti olarak 70,00 TL alınır.


       
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr