Ana Sayfa Doğrudan Temin Alım Bilgileri

Muhtelif Scada Malzemeleri Alımı

İlgili Birim İşletmeler Dairesi Başkanlığı
İşin Adı Muhtelif Scada Malzemeleri Alımı
Açıklama Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığı tarafından içme suyu depolarında kullanılmak üzere scada malzemeleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) maddesine göre temin edilecektir. İşin süresi 30 takvim günüdür. Alınacak malzemeye ait teknik özellikler ekte yer alan teknik şartnamede belirtilmiştir. Fiyat teklifleri ekte yer alan teklif mektubuna işlenerek teknik şartname ile birlikte firma tarafından kaşe imza yapılması suretiyle belirtilen e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. himmet.enginsoy@deski.gov.tr / alpin.karacan@deski.gov.tr
Tarih ve Saati 19 Temmuz 2024 Cuma :16:30
Usulü DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
Türü Mal Alımı


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr