Ana Sayfa Gayrimenkul Kiraya Verme İhale İlanı

Gayrimenkul Kiraya Verme İhale İlanı

  Denizli İli genelinde 20.02.2023 tarihinde kiralama ihalesi yapılan Genel Müdürlüğümüze ait dokuz adet taşınmazın yazımız ekindeki ilan metninde bilgileri yer alan iki tanesine alıcı çıkmadığından DESKİ Genel Müdürlüğü İhale Yönetmeliği’nin 50. Maddesi ve  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden 15 müddetle pazarlığa bırakılmasına, pazarlığın 07.03.2023 Salı günü saat 13:30 itibarıyla yapılmasına karar verilmiştir.

İlan metni Ek'tedir.

       
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr