Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İNTERNET SAYFASI GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

 

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından işletilen www.deski.gov.tr internet sitemizi ziyaret edenlerin paylaşmış olduğu Kişisel verilerinin gizliliğini korumak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca ilke olarak kabul edilmiştir.

DESKİ Genel Müdürlüğü “İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası” internet sayfamızı ziyaret edenlerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla ve hukuka uygun hangi amaçlar çerçevesinde işlendiğini, korunduğunu, işlenen bilgilerin hukuka uygun olarak hangi üçüncü kişiler ile paylaşıldığını açıklayarak ilgili kişileri bilgilendirmek amacı ile oluşturulmuştur.

İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, gizlilik ve çerez uygulamalarının yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri alınmakta, gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

1-GİZLİLİĞİN SAĞLANMASI VE KORUNMASI

DESKİ Genel Müdürlüğü, hizmetlerden yararlanan paydaşlarımıza ilişkin bilgileri “İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası” kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.deski.gov.tr/kvkk' da yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Veri aktarımları, 6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil hukuki düzenlemelere, üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere uygun olarak yapılır.

İşbu “İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası” ilgili mevzuata uygun olarak bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamakta olup, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik politikalarından ve uygulamalarından DESKİ Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Kontrolümüz dışındaki uygulamalar ile üçüncü kişilerin internet sayfaları tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü tarafından DESKİ internet sitesindeki (www.deski.gov.tr) bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler, DESKİ’nin katıldığı üçüncü taraf internet sayfaları üzerindeki başlıklar, kampanyalar, reklam ve tanıtımlarından DESKİ sorumlu değildir.

2-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARIMI

DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetler kapsamında; ad, soyad, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, fotoğraf, sürücü belgesi, taşıt plakası, telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi, sosyal medya hesapları, konum bilgileri, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, ödeme bilgileri, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, www.deski.gov.tr internet sayfamızı mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer kişisel verilerinize tarafımızdan erişilebilir ve bu bilgiler işlenebilir.

www.deski.gov.tr internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yüklenicilere, alt yüklenicilere kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk kişilerine (gerçek ve tüzel) 6698 sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

3-ÇEREZ KULLANIMI

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi kişisel verinizdir. DESKİ Genel Müdürlüğü’nün www.deski.gov.tr internet sayfasını ziyaretiniz kapsamında kişisel verilerinizin bazıları 6698 sayılı Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak teknik iletişim dosyaları olan çerezler aracılığıyla toplanmaktadır. Teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sayfasının kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sayfası hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sayfasını kaç kişinin kullandığı, internet sayfasının hangi amaçla, kaç kez ziyaret edildiği, ne kadar süre kalındığı, istatistiki bilgileri elde etmeye yardımcı olur. İnternet sayfası ziyaretçileri dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilir. Çerez kullanılması tercih edilmezse tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ve engelleyebilirsiniz. Bu durum internet sayfamızı kullanımınızı etkileyebilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu www.deski.gov.tr internet sayfamızda çerez kullanımını kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

4-BİLGİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞİKLİK

DESKİ Genel Müdürlüğü, gizlilik ve kişisel verilerin korunması ilkelerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu 31/03/2021 tarihli İnternet Sayfası Gizlilik ve Çerez Politikası’nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. İş bu politikanın tümünün veya bazı maddelerinin yenilenmesi durumunda DESKİ’nin hizmet ve/veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Politika değişikliklerinin www.deski.gov.tr internet sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

www.deski.gov.tr internet adresinden iletişim bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğru, tam ve güncel olmasına yardımcı olabilirsiniz. Elimizdeki diğer kişisel veriler açısından; yanlış olan bir bilgiyi düzeltmemizi ya da yasal olarak saklaması gerekmeyen bilginin silinmesi talep edilebilir.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Topraklık Mah. Izmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41 Pamukkale / DENİZLİ

Tel : ( 258 ) 297 20 20

Faks : ( 258 ) 263 22 49

Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2021


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr