Ana Sayfa DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) nedir? Neden dolayı alınır?Abonelik işlemlerinde zorunlu mudur?

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) nedir? Neden dolayı alınır?Abonelik işlemlerinde zorunlu mudur?

A)Deprem sigortası (DASK) binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanması amacıyla yaptırılan zorunlu sigortadır.                                                                                                                                                                                                                                                             

B) 6305 sayılı afet sigortaları kanunu gereğince, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşe edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane,büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.                                                                                                                                                                           

C) Abonelik işlemlerinde deprem sigortası zorunludur.6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunun 11.maddesinde 'zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik işlemlerinde,zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir' hükmü yer almaktadır.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr