Ana Sayfa Doğrudan Temin Alım Bilgileri

12 Volt Pompa Alımı

İlgili Birim İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 12 Volt Pompa Alımı
Açıklama İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda kullanılan Sodyum Hipoklorit'i, araçlardaki tanklardan içme suyu depolarımıza transfer etmek için , elektrik enerjisi bulunmayan yerlerde kullanılmak üzere 12 Volt Diyaframlı Sıvı Transfer Pompası (ürün) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) maddesine göre temin edilecektir. İşin süresi 10 takvim günüdür. Alınacak malzemeye ait teknik özellikler ekte yer alan teknik şartnamede belirtilmiştir. Fiyat teklifleri ekte yer alan teklif mektubuna işlenerek teknik şartname ile birlikte firma tarafından kaşe imza yapılması suretiyle belirtilen e-posta adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. osman.yeniculha@deski.gov.tr / emre.pekoz@deski.gov.tr
Tarih ve Saati 11 Temmuz 2024 Perşembe :12:00
Usulü DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
Türü Mal Alımı


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr