Ana Sayfa DES-W4 Sonuç Bilgi Formu

DES-W4 Sonuç Bilgi Formu

Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I, Denizli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri İyileştirme Projesi kapsamında “Denizli İli Muhtelif Mahallelerde İçme Suyu İletim Sistemi ve Şebeke İnşaatları Yapımı İşi(Sözleşme No: DES-W4)” ihalesinin sonuç bilgi formu ekli belgelerde sunulmuştur.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr