Ana Sayfa DESKİ Genel Kurulu Mayıs Ayı Gündemi

DESKİ Genel Kurulu Mayıs Ayı Gündemi

 

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, 2560 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi gereğince Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu olarak 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.00'de Altıntop Mahallesi, Lise Caddesi, No: 2 adresinde bulunan belediye meclis salonunda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Kamuoyuna duyurulur.

1- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesi.

2- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Birimleri Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesi.
 
3- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesi.
 
4- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’nın görüşülmesi.
 
5- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Ücret ve Tarifeler Listesinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.
 
6- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı’nın görüşülmesi.
 
7- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Denetçiler Raporu’nun görüşülmesi.
 
8- Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Sayıştay Denetim Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
 
9- Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr