Ana Sayfa İhale Duyurusu DES-W4

İhale Duyurusu DES-W4

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-I

 

T.C

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ –DESKİ

 

DENİZLİ İÇMESUYU, ATIKSU VE YAĞMURSUYU SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRME PROJESİ

 

SÖZLEŞME NO. DES-W4

 

‘’DENİZLİ İLİ MUHTELİF MAHALLELERDE İÇMESUYU İLETİM SİSTEMİ VE ŞEBEKE İNŞAATLARI YAPIMI İŞİ’’

 

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I. Denizli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri İyileştirme Projesi

Sözleşme Başlığı: Denizli İli Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İletim Sistemi ve Şebeke İnşaatları Yapımı İşi

Kredi No.: TR-8677

Sözleşme Referans No.: DES-W4

 

 • İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 

 • İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’in giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Denizli İçmesuyu, Atıksu ve Yağmursuyu Sistemleri İyileştirme Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 

 • Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ), DES-W4, Denizli İli Muhtelif Mahallelerde İçmesuyu İletim Sistemi ve Şebeke İnşaatları Yapımı İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. İşin kapsamında;
 • . Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.

 

 1. Denizli merkezinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde çapları Ø100 ila 200 mm arasında değişen düktil borularla yaklaşık 8 km içmesuyu şebekesi, merkez dışındaki Çal ilçesine bağlı Akkent ve Hançalar, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan ve Yeşilyuva, Tavas ilçesine bağlı Nikfer ve Sarıabat ve Bekilli ilçesine bağlı Kutlubey mahallelerinde ise çapları Ø 63 ila 225 mm arasında değişen PE100 (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) borularla yaklaşık 160 km içmesuyu şebekesi ve ev bağlantıları dahil olmak üzere yenilenecektir.
 2. Bekilli ilçesi Deşdemir, Kutlubey, Bükrüce ve Gömce mahallelerinde çapı Ø150 mm düktil borularla yaklaşık 4 km ve çapları Ø 110 ila 315 mm arasında değişen PE 100 borularla yaklaşık 15 km, Tavas ilçesi Nikfer Mahallesinde çapları Ø160 ila 250 mm arasında değişen PE100 borularla yaklaşık 4 km, Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesinde Ø250 mm PE 100 borularla yaklaşık 1 km olmak üzere toplamda yaklaşık 24 km uzunluğunda içmesuyu iletim hattı yapılacaktır.
 3. Bekilli ilçesi Bükrüce-Gömce iletim sistemi kapsamında ise 1 adet 20 m3 hacimli yükleme deposu ve 500 m3 hacimli Bükrüce DY1 terfi deposu, Bekilli-Deşdemir-Kutlubey iletim sistemi kapsamında 1 adet 20 m3 hacimli yükleme deposu, 1000 m3 hacimli Deşdemir DY1 deposu ve 500 m3 hacimli Kutlubey DY2 deposu inşa edilecektir.
 4. Şebeke bölgelerinde 4 adet Basınç Kırıcı Vana Odası, 1 adet Bakiye Klor Ölçüm Odası, 4 adet Kritik Basınç Ölçüm Odası , Bekilli-Deşdemir-Kutlubey iletim sistemi kapsamında BR1 ve BR2 branşman noktalarında olmak üzere 2 adet ölçüm odası (debi ayar vanası, debimetre, basınç kırıcı vana vb.), Deşdemir DY1 Deposu manevra odasında giriş borusuna 1 adet basınç kırıcı vana, Kutlubey DY2 Deposu manevra odasında ise giriş ve çıkış borularına birer adet debimetre monte edilecektir.

 

 • İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu) tarihli Satın Alma Kılavuzları’nda belirtilen şekilde açık ihale usulü ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Kılavuzları’nda tariflenen uygunluk şartlarına sahip tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

 

 • İhaleye ilişkin yeterlilik şartlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://yeterlilik.deski.gov.tr/yeterlilik4.pdf

 

 • İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 2.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi Denizli Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O (Vakıfbank) Denizli Şubesi (Şube Kodu: 0049), TR 91 0001 5001 5800 7302 1487 98 IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: DES-W4 için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden  gönderilecektir.

 

 • Tekliflerin en geç 15/08/2022 tarihinde saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Teklif Dosyasının teslimatı sırasında Sağlık Bakanlığının belirlediği Covid 19 pandemisi önlemlerine uyulacaktır. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 15/08/2022 tarih saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır. Tüm tekliflerin beraberinde             4.000.000 TL (Dört milyon TL) tutarında bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.

 

Dikkatine: Proje Yönetim Birimi

Adres: Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A Pamukkale / Denizli / Türkiye

Kat/Oda Numarası:  7. Kat, Oda No: 706, Proje Yönetim Birimi Odası       

Şehir: Denizli

Posta Kodu: 20150

Ülke: Türkiye

 

 • Teklifler 15/08/2022 Saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır. Teklif Dosyalarının açılışı sırasında Sağlık Bakanlığının belirlediği Covid 19 pandemisi önlemlerine uyulacaktır.

 

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ)

Topraklık Mah. İzmir Bulvarı (Otogar Yanı) No: 41/A Pamukkale / Denizli / Türkiye

Kat/Oda Numarası:  11. Kat, Toplantı Salonu                                               

Şehir: Denizli

Posta Kodu: 20150

Ülke: Türkiye      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr