Ana Sayfa Diğer Konular Karar No: 13 Tarih:17.5.2017

Diğer Konular Karar No: 13 Tarih:17.5.2017

Karar No 13
Konu Diğer Konular
Birleşim 4
Karar Tarihi 17 Mayıs 2017 Çarşamba
Özet 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56 ncı ve 5018 Sayılı Kanun'un 41 inci maddesine istinaden hazırlanarak ekte sunulan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2016 Yılı Faaliye Raporunun yeterli görülmesine, 2560 Sayılı Kanun'un 6 ncı maddesinin (e) bendine göre işaretle oylama neticesinde 13 ret oya karşılık, 40 kabul oyla ve oyçokluğuyla , 17.05.2017 tarihinde karar verildi
İçerik


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr