Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KAMERA AYDINLATMA METNİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet Binası/Binaları/Büroları/Atölye/Depoları İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binası, binaları, eklentileri, büroları, atölyeleri, depoları, tesislerininin içinde ve dışında, katlarda, bürolarda bulunan toplam … adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5 inci Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “ilgili kişinin” haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün Topraklık Mahallesi, İzmir Bulvarı NO:41/A 20150 Pamukkale/DENİZLİ adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden deski@deski.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr