Ana Sayfa Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Üretilen tüm bilginin en üst seviyelerde güvenlik anlayışı içerisinde korunması gerektiği bilinci ile hareket eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlüğü (DESKI), belirlemiş olduğu misyon ve vizyon ışığında Bilgi Güvenliği Politikasını oluşturmuştur. Bu kapsamda; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından Temmuz 2020 yılında yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nin gerekliliklerini yerine getirmek,

• Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuata uyum sağlamak,

• Bilginin erişebilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamak,

• Bilgi güvenliği ihlal olaylarında gerekli görülen yaptırımları uygulamak,

• Bilgi varlıklarına yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik bir şekilde riskleri yönetmek,

• Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürebilirliğini sağlamak,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini gözden geçirmek ve iyileştirmek,

• Bilgi Güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,


Bilgi Güvenliği Politikamızdır.


      
+90 (258) 297 20 20     +90 (258) 263 22 49    
deski@deski.gov.tr
deski@hs01.kep.tr